-17%Hot

ETERIČNO OLJE NAGELJNOVE ŽBICE 10ML

5,90 4,90

✅  pri artritisu,

✅ poškodovanih mišicah ali zvinih.

✅ za nego lasišča

 

Natura Sanat PRIPOROČA

Na voljo: Izdelek je na zalogi

Ali pokličite in naročite na 040 869 105

 

 

 

Kategoriji: ,
Opis

Opis

Opis in uporaba: Pridobljeno s parno destilacijo sušenih popkov (“klinčkov”) rastline dišeči klinčevec. Je zlato rumene do rjave barve in ima intenzivno topel, sladko grenek, lesen vonj. Močno spominja na nageljnove žbice, le vonj je močnejši. Tradicionalno so ga uporabljali pri zobobolu, za dihalne organe, pri artritisu, poškodovanih mišicah ali zvinih.

Poreklo: Indija.

ZAKONSKA OPOZORILA

Označevanje snovi:

Skladno z Uredbo (EC) št. 1272/2008 (CLP)

Piktogram: 

Opozorilna beseda: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki:
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Dodatni stavki o nevarnosti:
Ni dodatnih stavkov o nevarnosti.
Mnenja (0)

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “ETERIČNO OLJE NAGELJNOVE ŽBICE 10ML”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja