-11%Hot

Eterično olje rožmarin, 10 ml

5,50 4,90

 

✅ pomaga pri depresiji

✅ nihanju razpoloženja ter umiri močna čustva

✅ za nego lasišča

Natura Sanat PRIPOROČA

Na voljo: Izdelek je na zalogi

Ali pokličite in naročite na 040 869 105

 

 

 

 

Kategoriji: ,
Opis

Opis

Namen uporabe: Za odišavljanje prostorov s pomočjo izparilnika.
Opis in uporaba: Pridobljeno s parno destilacijo listov rožmarina. Je bledo rumene barve in ima zelo svež, močno lesen, zeliščen vonj, ki je zelo priljubljen tudi v mediteranski kuhinji. Rožmarin razveseljuje in pomaga pri depresiji, nihanju razpoloženja ter umiri močna čustva. Uporabljamo ga lahko tudi v času naporov in stresa. Kot dodatek kozmetičnim izdelkom je eno najboljših olj za zelo suho kožo, ter za izdelke proti celulitu, primerno pa je še za nego lasišča, še posebej mastnega. Pomaga uravnavati izločanje maščobe, neguje lasišče in lasem nudi naraven lesk. Primerno tudi pri srbečem lasišču in prhljaju.
Olja, s katerimi ga lahko mešamo: bazilika, bergamotka, cedra, bosvelija, ingver, limona, pomaranča, meta.
Zanimivosti: Rožmarin je zimzelen grm s številnimi vejami, pepelnato sivim lubjem in usnjatimi, debelimi ozkimi listi, ki so zgoraj zeleni, na spodnji strani pa beli. Ker najbolje uspeva v bližini morja, njegovo ime pomeni Rosa z morja. Rožmarinove vejice so tradicionalno zažigali v bolnišnicah, da so očistili zrak, stari Rimljani pa so ga uporabljali kot kadilo.

Poreklo: Francija.

ZAKONSKA OPOZORILA

Označevanje snovi:

Skladno z Uredbo (EC) št. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:        

Opozorilna beseda: NEVARNO
Stavki o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H371 Lahko škoduje centralnemu živčnemu sistemu.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov
vžiga. Kajenje prepovedano.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z
izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Dodatni stavki o nevarnosti:
Ni dodatnih stavkov o nevarnosti.
Mnenja (0)

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Eterično olje rožmarin, 10 ml”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja